Шинжлэх ухааны өгүүллийн цахим сан

TAKHI

Author: ХБЦГ

Published by: Мөнхийн үсэг

ISSN: ISBN 978-99929-1-402-5

"Тахь" - 9 (13)

  1. ХБЦГ-т сэргээн нутагшуулж буй тахь адуу(Equus przewalskii Poljakov, 1881)-ны тоо толгойн хөдлөл зүй
    Д. Өсөхжаргал1, Н. Банди2
    1ХЦГ төв биологич, 2ХЦГ төв захирал

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  2. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын зарим зүйл туруутан ба мах идэшт хөхтөн амьтдын тоо толгой
    Ò. Áàòáààòàð
    ÕÖà òºâ áèîëîãè÷

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  3. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын шоргоолжны тархалт, нягтшилийн судалгаа
    У.Айбек, Ц. Өлзий
    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  4. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын шулуун далавчит шавьжийн бүлгэмдлийн судалгаа
    Ж.Мөнхбат
    МУИС, mchonod@yahoo.com, munkhbat_j@num.edu.mn

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  5. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын ойн төлөв байдлын судалгааны үе
    Д.Энхсайхан1 Б. Самбуу2
    1e-mail denkhsaikhan@yahoo.com 2ОМССХүрээлэнгийн Ой модны технологийн салбар e-mail sambuu@yahoo.com

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  6. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын ойн шавьжийн бүлгэмдэл, хөнөөлт шавьжийн нягтшил
    Ч.Гантигмаа1, М.Алтанцэцэг2, Р.Тунгалаг2, Б.Буянжаргал1
    1ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн 2Монгол Улсын Их Сургууль

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  7. Уулын хээр, хээрийн бэлчээрт зонхилох зарим зүйл ургамлын үрийн соёололт судалсан дүнгээс
    Ж.Ундармаа1, С.Оюунцэцэг1, Нишихиро Жюн2, Вашитани Изүми2
    1ХААИС-ийн Экосистемийн судалгааны төв 2Япон улсын Токиогийн их сургуулийн ХАА-н факультет

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  8. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын ургамалжлын төлөв байдал
    Ц.Цэрэндулам1, Х.Оюунбилэг1, Б.Оюунцэцэг2
    1ХЦГТ-ийн ургамлын биологич,  2МУИС, БФ, Ургамал судлалын тэнхим

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  9. Хустай нуруу орчмын гадаргын болон газрын доорх усны харилцан уялдаа
    Х. Пүрэвдагва, Д. Батхүү, Г. Даваа
    Ус Цаг Уурын Хүрээлэн

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  10. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний амьтдын бүлгэмдэл

    Б.Баяртогтох, Э.Отгонжаргал
    МУИС, Биологийн факультет, Амьтан судлалын тэнхим, e-mail: bayartogtokh@num.edu.mn

    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  11. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний гадаргын бүрхэвчийн дулаан ээвэрлэлт
    Н.Шархүү1, Ш.Анармаа1, Х.Батбямба2
    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  12. Бэлчээрийн талхлагдлын хөрсөнд үзүүлэх нөлөө
    О.Баттулга, Д.Батбаяр, И.Мягмаржав
    TAKHI "Тахь" - 9 2010
  13. Хустайн цогцолбор газар орчмын 2009 оны температур, тунадасны жилийн явц
    Н.Баттөр1, Б.Мөнхбат2
    1ЦУОШГ, 2УЦУХ

    TAKHI "Тахь" - 9 2010